OVER COMMUNICATIE

MINDFUL COMMUNICATIE

 

Steeds meer mensen ervaren bewustwording en zingeving als een belangrijk onderdeel van hun leven. Niet als een hoogdravend ideaal, maar als iets wat in het dagelijks leven steeds aandacht vraagt – al doende zijn we bezig om onze weg te vinden in de praktijk van alledag.

  • Hoe ga je om met iemand die anders in elkaar zit dan jijzelf ?
  • Hoe breng je jouw kwaliteiten tot uitdrukking in de relatie of baan die je nu hebt
  • Wat heb je nodig om ‘leniger’ om te gaan met automatische reactiepatronen van jezelf en mensen om je heen?

Mindfulness heeft een waardevolle invloed op de houding en het bewustzijn waarmee we spreken en luisteren. Het draagt bij aan een vriendelijker omgang met jezelf en sociale verbondenheid. De manier waarop je communiceert is bepalend voor de relatie die je creëert en de resultaten die je bereikt. Heldere en open communicatie schept duidelijkheid en versterkt het onderlinge vertrouwen.

PASSIE EN ERVARING

Hantzen Stevenson:
Ik heb jarenlang training en opleidingen gegeven op het gebied van communicatie, coaching, meditatie en zingeving. De laatste jaren kwamen daar Mindfulness, compassie en lichaamsgerichte traumahealing bij. Overeenkomst is de samenhang tussen lichaam, geest, gedachten en bewustzijn.

Vanuit deze achtergrond – en mijn passie voor werkelijk contact en open dialoog – geef ik de training Mindful Relateren. Komend jaar start Van Karakter tot Kern, een vijfdaagse training voor professionals en anderen die zich die zich op dit gebied verder willen ontwikkelen.

MINDFUL RELATEREN

We werken met ervaringsgerichte oefeningen en theoretisch kader vanuit karakteranalyse, mindfulness & compassie, stressregulatie, non-duality en Interpersoonlijke mindfulness.

6 bijeenkomsten van 2,5 uur, plus 2 consulten (coaching, relatietherapie of supervisie).
Meer over mindful relateren.

VAN KARAKTER TOT KERN

In deze training staan professionele en verbindende communicatie in de (beroeps) praktijk centraal. Hoe sluit je effectiever aan, hoe ga je om met weerstand en karakterverschillen?

Vijfdaagse training rondom karakterstijlen en (interpersoonlijke) mindfulness.
Meer over Van Karakter tot Kern.

ACHTERGROND

Training en coaching zijn onder meer gebaseerd op ontwikkelingspsychologie, Mindfulness, Compassie, Insight Dialogue en het werk van Marshall Rosenberg (verbindende communicatie) en Susan Gilles Chapman.

Interpersoonlijke mindfulness en compassie helpen de verbinding met onszelf en anderen te versterken. Dit heeft een positief effect op je leven. Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, heldere en duidelijke communicatie.

Lichaamsgerichte psychotherapie en traumahealing sluiten hier goed op aan. De ervaringsgerichte oefeningen ondersteunen het zelfregulerend vermogen en bewustzijn, met aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale en zingevende aspecten van het leven.

RELATIE EN OPEN COMMUNICATIE


Je leert vormen van ‘verstrakking’ en ‘ontspanning’ opmerken en wat dit in de communicatie teweeg brengt. Door aandacht, ontspanning en echt luisteren ontstaat meer verbinding met jezelf en de ander. Je leert constructiever omgaan met verschillen en ziet nieuwe perspectieven in wat aanvankelijk onoplosbaar leek.

 

Als we aanwezig zijn
met open oog, oor, geest en hart
wordt wezenlijke communicatie mogelijk

MEER WETEN?