MEER OVER COMPASSIE

BALANS EN VEERKRACHT

Heartfulness en Compassie

Compassie is een wezenlijk component van mindfulness. Hoe zorgzamer en rustiger we kunnen opmerken wat er innerlijk leeft, hoe meer ruimte we krijgen om anders te leren omgaan met de gebeurtenissen in ons leven. Het wordt gemakkelijker om automatische reactiepatronen loslaten. We ontwikkelen meer eigenwaarde en ‘heartfulness’ – zachtmoedigheid en betrokkenheid.

Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, minder angst om fouten te maken. Leren om met vriendelijkheid, mededogen, gelijkmoedigheid en (mede)vreugde te kijken naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden van onszelf en anderen. En de moed en bereidheid hebben om er wat aan te doen.

ONDERZOEK

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een sterke samenhang is tussen (zelf)compassie en gezondheid, welzijn en de weerbaarheid bij tegenslag. De training ervan ondersteunt veerkracht, eigenwaarde en het kunnen opvangen van tegenslagen.

Zo blijkt dat mensen die meer (zelf)compassie ontwikkelen, verantwoordelijker met moeilijkheden kunnen omgaan en minder angst ervaren voor falen en afwijzing. Ook is er meer emotionele balans en ontwikkelen zich gezonde relaties. Dit ondersteunt zelfrespect, wijsheid en levensgeluk.

ONTWIKKELING MBCL

Kristin Neff is de grote inspirator die aan de wieg heeft gestaan van het programma voor “mindful self-compassion” dat nu over heel de wereld wordt gegeven. Mindful Self-Compassion is een wetenschappelijk onderbouwd 8-weeks trainingsprogramma van Neff en Germer, ontwikkeld om de vaardigheid van zelfcompassie te versterken.

Het Engelstalige protocol van Germer, Neff en Gilbert werd door Erik van den Brink en Frits Koster bewerkt tot de Nederlandse training Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL). De training leert de deelnemers om met vriendelijkheid, zorg en begrip te kunnen reageren op moeilijke momenten in hun leven.

Je vindt een overzicht van MBCL-trainers en trainingen op www.compassietrainers.nl