COMPASSIE TRAINING

VEERKRACHT EN COMPASSIE

START 29 JANUARI (scroll omlaag voor info + data)

In deze verdiepende vervolgtraining na Mindfulness leer je evenwichtiger omgaan met ambitie, stress, (zelf-) kritiek en emoties. Je wordt duidelijker en warmer in contact met anderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van (zelf)compassie blijkt, dat het vermogen tot compassie bijdraagt aan onze gezondheid. De Compassietraining ondersteunt veerkracht, eigenwaarde en het kunnen opvangen van tegenslagen.

Het blijkt dat mensen die meer (zelf)compassie ontwikkelen verantwoordelijker met moeilijkheden kunnen omgaan. Zij ervaren minder angst voor falen en afwijzing. Ook is er meer emotionele balans en ontwikkelen zich gezonde relaties. Dit ondersteunt zelfrespect, wijsheid en levensgeluk.

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden van onszelf en anderen. En de moed en bereidheid hebben om er wat aan te doen.

VOOR WIE

Deze MBCL-training is gebaseerd op het werk van David Dewulf, Erik van den Brink en Frits Koster. Met nieuwe meditaties, westerse en boeddhistische psychologie. Het is een verdiepende training voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met stress of lijden. De training is waardevol voor mensen die hard zijn voor zichzelf, of gevoelig voor kritiek. Hoe vriendelijk ben je voor jezelf als je een fout maakt? Hoe ga je om met ambitie, zelfzorg, kwetsbaarheid of verlangen?

 

EVENWICHT

Je krijgt handvaten voor het ontwikkelen van ruimhartigheid en een evenwichtige compassievolle houding. Hoe zorgzamer en rustiger we kunnen opmerken wat er innerlijk leeft, hoe beter we leren omgaan met de gebeurtenissen in ons leven.

WIJSHEID

Het wordt gemakkelijker om automatische reactiepatronen los te laten en je maakt je sneller los van (te) snel oordelen. Dit heeft een positief effect op je leven en het contact met anderen. Er ontstaat ruimte voor wijsheid en effectief handelen.

Our greatest glory is not in never falling
but in rising every time we fall.

– Confucius (551-479 BC)

compassie veilige plek min - Compassie Training

INFORMATIE


VEERKRACHT EN COMPASSIE

Data: 29 jan, 5, 12, 26 feb, 4, 11, 25 mrt, 1, 8 apr. 19.30-22.00 uur

Locatie: Stevenson – Mindfulness Haren
Tarieven: particulier 395 – 450 euro (bij vergoeding in overleg). Zakelijk € 750
Kennismaking vooraf. Afspraak maken

LIJKT HET JE WAT?