COMPASSIE TRAINING

COMPASSIE EN ZELFCOMPASSIE

START: 21 MAART (middag). Zie data en tarieven onderaan.

  • Streng voor jezelf? Veel zelfkritiek en ‘doorzetten’?
  • Veel zorg geven aan anderen en jezelf vergeten?
  • Wil je een positievere, steunende houding voor jezelf ontwikkelen?

In deze verdiepende vervolgtraining na Mindfulness leer je evenwichtiger omgaan met ambitie, stress, (zelf-) kritiek en emoties. Je wordt duidelijker en warmer in contact met anderen.

Je leert hoe je je zenuwstelsel kunt geruststellen, jezelf een gevoel van veiligheid en warmte geven. Hierdoor kun je soepeler en wijzer omgaan met moeilijke situaties, emoties en mensen. Thema’s zijn o.a: genieten van je leven, compassie voor anderen en voor jezelf, omgaan met zelfkritiek, boosheid, schuldgevoel en teleurstelling, betrokkenheid bij anderen en compassie-moeheid.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van (zelf)compassie blijkt, dat het vermogen tot compassie bijdraagt aan onze gezondheid. De Compassietraining ondersteunt veerkracht, eigenwaarde en het kunnen opvangen van tegenslagen.

De beste manier om iets tegen zelfkritiek te doen is:

* er inzicht in te krijgen

* er compassie voor te voelen

* en de zelfkritiek dan te vervangen door een vriendelijker reactie

VOOR WIE

  • Stel je hoge eisen aan jezelf en/of anderen?
  • Heb je last van onzekerheid, schaamte of oordelen?
  • Wil je soepeler leren omgaan met emoties, frustraties en (werk)druk?

De training is waardevol voor mensen die hard zijn voor zichzelf, of gevoelig voor kritiek. Je ontwikkelt een positieve, milde en ondersteunende houding naar jezelf en anderen.

Deze cursus is gebaseerd op het werk van Chris Germer en Kirstin Neff. Hantzen Stevenson volgde de opleiding tot MBCL-trainer bij Erik van den Brink & Frits Koster, de trainersopleiding Mindful Self Compassion bij David Dewulf, en de training Mindful Self Compassion bij Hende Bauer.

EVENWICHT

Je krijgt handvaten voor het ontwikkelen van ruimhartigheid en een evenwichtige compassievolle houding. Hoe zorgzamer en rustiger we kunnen opmerken wat er innerlijk leeft, hoe beter we leren omgaan met de gebeurtenissen in ons leven.

WIJSHEID

Het wordt gemakkelijker om automatische reactiepatronen los te laten en je maakt je sneller los van (te) snel oordelen. Dit heeft een positief effect op je leven en het contact met anderen. Er ontstaat ruimte voor wijsheid en effectief handelen.

Our greatest glory is not in never falling
but in rising every time we fall.

– Confucius (551-479 BC)

COMPASSIE TRAINING


9 lessen v.a. 21 maart
(middag): 
Mrt: 21 | Apr: 4, 18, 25 | Mei: 9, 23 | Jun: 6, 20 | Jul:  4 | 15.00-17.15 uur

Trainer: Hantzen Stevenson
Kosten:
€ 550  (minima € 475)
Via werkgever: Zie Zakelijke tarieven

Lessen om de week, zodat er voldoende ruimte is voor oefenen in dagelijks leven.

WIJZER LEREN OMGAAN MET (ZELF)KRITIEK?