OVER COMMUNICATIE

Als we aanwezig zijn met open oog, oor, geest en hart
wordt wezenlijke communicatie mogelijk

 

MINDFUL COMMUNICATIE

 

  • Hoe ga je om met iemand die anders in elkaar zit dan jijzelf ?
  • Wat heb je nodig om ‘leniger’ om te gaan met automatische reactiepatronen?
  • Hoe kom je tot open dialoog – met aandacht luisteren en spreken

Inzicht in karakterstijlen kan bijdragen aan verbinding en communicatie. In periodes van stress of sterke emoties (bv verlies, rouw, relatieproblemen) komen juist de scherpe randjes van onze persoonlijkheid naar voren. We reageren automatisch aanvallend of verdedigend, we trekken ons terug of komen in conflict.

Mindfulness heeft een waardevolle invloed op de houding en het bewustzijn waarmee we spreken en luisteren. Het draagt bij aan een vriendelijker omgang met jezelf en sociale verbondenheid. De manier waarop je communiceert is bepalend voor de relatie die je creëert en de resultaten die je bereikt.

Heldere en open communicatie schept duidelijkheid en versterkt het vertrouwen. Door meer innerlijke rust en ontspanning verdiept het contact met jezelf en de ander. Opener spreken en luisteren, je eigen mening even los kunnen laten. Je leert jezelf minder te verliezen in contact met een ander.

Verbindend communiceren helpt conflicten voorkomen, maar kan ook bestaande conflicten helpen oplossen en het contact tussen mensen herstellen.

Artboard 1 min - Over Communicatie

PASSIE EN ERVARING

 

Hantzen Stevenson:
Ik heb jarenlang training en opleidingen gegeven op het gebied van communicatie, coaching, karakterstijlen, meditatie en zingeving. O.a. binnen Bureau Levenswerk, waar ik mede-oprichter, trainer en supervisor was. Later kwamen daar mindfulness, stressmanagement en traumatherapie bij. Overeenkomst is de samenhang tussen lichaam, geest, gedachten en bewustzijn.

Vanuit deze achtergrond – en mijn passie voor werkelijk contact en open dialoog – geef ik de training Mindful Relateren. Op aanvraag organiseer ik ook ‘Van Karakter tot Kern’, een training voor professionals en anderen die zich die zich op dit gebied verder willen ontwikkelen.

MINDFUL RELATEREN

In de training Mindful Relateren werken we met ervaringsgerichte oefeningen en theoretisch kader vanuit karakteranalyse, mindfulness & compassie, stressregulatie en interpersoonlijke mindfulness/insight dialogue.

 

ACHTERGROND

Training en coaching zijn onder meer gebaseerd op ontwikkelingspsychologie, Karakteranalyse, Mindfulness & Compassie, Insight Dialogue en het werk van Marshall Rosenberg (verbindende communicatie) en Susan Gilles Chapman.

Interpersoonlijke mindfulness en compassie helpen de verbinding met onszelf en anderen te versterken. Dit heeft een positief effect op je leven. Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, heldere en duidelijke communicatie.

Lichaamsgerichte psychotherapie en traumahealing sluiten hier goed op aan. De ervaringsgerichte oefeningen ondersteunen het zelfregulerend vermogen en bewustzijn, met aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale en zingevende aspecten van het leven.

RELATIE EN OPEN COMMUNICATIE


Je leert vormen van ‘verstrakking’ en ‘ontspanning’ opmerken en wat dit in de communicatie teweeg brengt. Door aandacht, ontspanning en echt luisteren ontstaat meer verbinding met jezelf en de ander. Je leert constructiever omgaan met verschillen, ziet eerder nieuwe perspectieven en vergroot het vermogen om in het moment passend te reageren.

MEER WETEN?