ACT-TSM TRAINING

ACCEPTANCE AND COMMITMENT &

trauma-sensitieve mindfulness

 

START: nog niet gepland

 

 

Ontwikkelen van psychologische flexibiliteit, veerkracht en focus.

ACT richt zich op het in beweging komen vanuit waarden. TSM: Trauma-Sensitieve Mindfulness focust op verbinding tussen lichaam-gevoel-gedachten, en het soepeler leren schakelen tussen actie en rust.

  • Je krijgt meer ruimte door het relativeren van gedachten en kunnen toelaten van lastige gevoelens
  • Je staat stil bij je kwaliteiten en belangrijke waarden in je leven
  • Met meer flexibiliteit ga je concreet aan de slag vanuit die waarden
  • Met zelfzorg en moed maak je keuzes voor een gezond en inspirerend leven

ACT helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment).

 

TSM leert je om ‘neuro-sensitief’ te navigeren tussen vitaliteit en rust. Als we in balans zijn, zorgt ons autonome zenuwstelsel ervoor dat we actief en levendig kunnen zijn, en dat we ook weer tot ontspanning kunnen komen. We ervaren dan een soort ‘levensgemak’, waarin we soepeler kunnen omgaan met uitdaging en tegenslag. 

PSYCHOLOGISCHE FLEXIBILITEIT

Dit model illustreert mooi hoe alle ACT-processen met elkaar in verband staan. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze wordt ondersteund door zes zuilen: 

 

  • Mindfulness   training van open aandacht en aanwezigheid. In contact met het hier en nu.
  • Acceptatie   verzachten van innerlijke strijd. Vervelende gedachten en gevoelens leren toestaan.
  • Zelf als context   aangepaste zelf en natuurlijkheid. Een meer flexibele relatie met jezelf creëren.
  • Defusie   relativeren van overtuigingen. Loskomen van gedachten, zodat deze minder snel raken.
  • Waarden   ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
  • Toegewijd handelen   dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

ONTWIKKELING ACT

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Binnen de Acceptance and Commitment Therapy worden inzichten uit de cognitieve gedragstherapie en mindfulness geïntegreerd. 

Kerngedachte van ACT is dat verzet tegen het onvermijdelijke ten koste gaat van levensgeluk.
Hoe meer je probeert negatieve gevoelens eronder te houden, hoe sterker ze worden. ACT helpt om emoties te accepteren en er op een gezonde manier mee om te gaan. Je leert om een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart.

Je leert om je te richten op zaken die je kunt beïnvloeden (zoals je eigen houding en gedrag), in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (zoals emoties, gedachten en lichamelijke sensaties). Hierdoor is er meer ruimte en energie om je te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden)

 

ACT EN NEURO-FYSIOLOGIE

Door de ervaringsgerichte oefeningen leer je tevens om neuro-fysiologische basisprincipes van stressregulatie toe te passen – voor herstel, veerkracht en een open mind. 

OPZET TRAINING 


Na aanmelding maken we een afspraak voor kennismaking. Daarna gaan we in 8 bijeenkomsten aan de slag met het inspirerende lesmateriaal. We doen meditatieve, praktische en speelse oefeningen, waarmee je de zes zuilen van ACT leert kennen en toepassen. Ook thuis ga je verder met het werkboek en gevarieerde opdrachten. 

De training vraagt om je nieuwsgierigheid, tijd en bereidheid om nieuwe dingen uit te proberen. Dit natuurlijk binnen jouw eigen grenzen en mogelijkheden.

INFORMATIE


ACCEPTANCE AND COMMITMENT
& TRAUMA SENSITIEVE MINDFULNES

Weken:  8 lessen, 19.30-21.45 uur
Trainer: Hantzen Stevenson
Kosten:
€ 500  (minima € 425)
Via werkgever: Zie Zakelijke tarieven

MEER WETEN?