Hoe hervind je rust in tijden van haast en ‘wisselend weer’?

Anders dan in de natuur herstellen wij niet altijd automatisch na periodes van drukte of spanning. Waar het meer of de zee na een storm vanzelf hun ritme hervinden, de modder omlaag zakt en het water weer helder wordt, is dat voor mensen een grotere uitdaging.

Ons lichaam draagt nog de sporen van stress en opwinding, ons hoofd en gevoel blikken herhaaldelijk terug of vooruit, waardoor we nieuwe rondes van stressopbouw doormaken. Automatische gewoontes waarmee we hebben leren reageren op gevaar of beloning komen meer op de voorgrond, waardoor we impulsief reageren op situaties en gebeurtenissen.

Niet altijd met gewenst resultaat. We komen terecht in conflict, doorploeteren, perfectionisme en moeizame communicatie – aanvallen, dichtklappen, weglopen …   Meestal geen bewuste keuze, maar het ontstaat automatisch door opgebouwde stress en gewoontes.

Chronische stress is niet alleen ziekmakend, maar bemoeilijkt ook de communicatie, helder en genuanceerd denken en efficiënt handelen.

Het is meer dan de moeite waard – voor je gezondheid, relaties, helderheid in denken en gedrag – om te leren hoe je kunt terug schakelen naar rustiger vaarwater! Gezonder voor jezelf, bevredigender in contact, productiever in je werk.

Bedenken dat daar wat inzit, begrijpen hoe het werkt, is een goed begin. Maar regelmatig oefenen en ervaren zorgt pas voor een echte verandering! Leren hoe je makkelijker kunt resetten en helderder reageren. Je kan hierdoor anders kijken naar een situatie, of een andere weg inslaan in je communicatie en gedrag. Niet vanuit de stress-gewoontes, maar vanuit een ruimer vermogen tot reageren.

Oefening baart kunst! En gelukkig is er legio oefenmateriaal beschikbaar. Om ervaring en verdieping te vinden is het volgen van een training vaak effectief. Je creëert een wekelijks rustpunt en bouwt stapje voor stapje naar meer balans en helderheid.

 

Ook voor bedrijf en organisatie

Naast persoonlijke ontwikkeling is het zinvol om ook binnen de organisatie te kijken naar de effecten en oorzaken van chronische stress en ziekteverzuim! Werknemers kunnen leren om effectiever om te gaan met werkstress; een bedrijf kan innovatief praktische mogelijkheden bieden voor een gezond werkklimaat. Onderzoeken wat de stressfactoren zijn en wat bijdraagt bij aan een gezonde productiviteit.

Welke factoren dragen bij aan een gezond en effectief werk-/leefklimaat? Hoe kan op zowel persoonlijk als bedrijfsmatig niveau gezonder worden omgegaan met stress en disfunctionele communicatie? 

Graag draag ik bij aan ‘goede nieuwe gewoontes’!  Welkom voor kennismaking en sparren over passende mogelijkheden!