Wat ik als therapeute-coach opmerkte was, hoe je – naast aandacht voor pijnlijke ervaringen – soms ook kan beginnen met dat wat iemand blij maakt. Schatgraven naar dat wat niet verwond, maar levend en nieuwsgierig is. Richten op kwaliteiten en bezieling draagt bij aan structuur en vervullend leven.

Hieronder mijn blog “Vonkjes van Verlangen”. De titel heb ik geleend van het prachtige boek van Wibe Veenbaas, waar ik jaren geleden de opleiding Systemisch werk volgde.

 

Contact met je kwaliteiten en bezieling

Om te komen tot inspiratie, authenticiteit en flow zijn er een aantal ingangen:

Het opdiepen van ‘vonkjes van verlangen’ en kwaliteiten kan richting geven aan je leven, om te komen tot een vreugdevolle invulling daarvan. Soms lijken die vonkjes wat verder weg, in lastiger periodes in je leven. Aardig is het dan om eens te focussen op wat je ergert, of wat je niet meer wilt. Wat is blijkbaar van waarde? Wat is je behoefte?  Onder de onvrede of teleurstelling kun je speuren naar je drijfveren – schatgraven naar de vonkjes als richtingaanwijzer voor nieuwe stappen.

Je aandacht richten op stagnatie of stress-situaties in je leven, kan een ingang bieden naar innerlijk conflict en/of onverwerkte ervaringen. Hierdoor komen ook overtuigingen aan het licht, die ooit een logische oorsprong hadden, maar later een belemmerend effect blijken te hebben. Door ruimte te maken voor wat er nog meer ‘Waar’ is, kan openheid ontstaan voor nieuwe ervaringen.

In het spel tussen ‘stagnatie en flow’ kun je patronen bij jezelf ontdekken, vaak verbonden met levenslessen. Herkenning van patronen en levenslessen kan helpen om gebeurtenissen te relativeren of te aanvaarden als iets wat je je eigen aan het maken bent. Acceptatie geeft vaak meer ruimte voor ontwikkeling dan strijd of vermijding.

Ruimte maken voor onverwerkte ervaringen van vroeger of ingrijpende gebeurtenissen in het heden (rouw, trauma, verlies, schrik). We hebben een groot vermogen tot zelfherstel en heling. Wanneer we een gebeurtenis fysiek, emotioneel en mentaal leren ervaren en bevatten, ontstaat ruimte voor diepere levenszin en koersbepaling.

Integratie
Wat we ook ontdekken over onszelf, het gaat er uiteindelijk om hoe we dit in ons dagelijks leven leren integreren en benutten. Bijvoorbeeld het risico aangaan om iets nieuws in praktijk te brengen – ‘de brug bouwen terwijl je erop loopt’. We ontwikkelen zelfvertrouwen door de ervaring dat we met het leven kunnen dealen en levensvreugde als we vanuit bezieling en kwaliteiten ons leven vorm geven.

 

‘En toen kwam de dag waarop het risico om opgevouwen in de knop te blijven
groter was dan het risico om te bloeien’

Anais Nin