OVER MINDFULNESS

BASISTRAININGEN MBSR EN MBCT

De naam ‘Mindfulness’ wordt vaak gebruikt voor twee traditionele trainingen:

  • Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Deze trainingen lijken op elkaar en worden ook wel gecombineerd aangeboden. De MBSR is vooral gericht op mensen die stress willen verminderen en de MBCT richt zich op mensen met terugkerende depressie. Mensen die stress ervaren kunnen echter ook zwaarmoedig worden – en omgekeerd. De problematieken liggen soms dicht bij elkaar.

De visie achter de Mindfulness training is, dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor de manier waarop hij/zij omgaat met ziekte, pijn of psychische problemen. De sleutel heb je zélf – je kunt je ontwikkelen in de houding waarmee je omgaat met het leven. Mindfulness gaat uit van de wijsheid en het zelfregulerend vermogen die wij in ons dragen.

Deelnemers leren om op een effectievere manier om te gaan met stress, door een accepterende houding aan te nemen ten aanzien van hun gedachten, lichaam en emoties. Je leert schakelen tussen actie en rust. Bewuster stilstaan bij de ervaring in het hier en nu, zonder oordeel.

ONDERZOEK EN EFFECT

Mede door de goede resultaten in de gezondheidszorg lijkt mindfulness steeds populairder te worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan hoe Mindfulness stress- en psychische klachten helpt verminderen en de psychologische flexibiliteit verhoogt.

Dit heeft een positief effect op gezondheid en levenslust. Het vermogen tot helder denken, open communiceren en effectief handelen neemt toe. Ook bij bedrijven en organisaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de kwaliteiten die de mindfulness training te bieden heeft.

Meer over Onderzoek.

DE OPRICHTERS EN ONTWIKKELING

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ofwel Aandachttraining) werd ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog en beoefenaar van meditatie en yoga. In 1979 ontwikkelde hij een acht-weeks programma voor mensen met chronische pijnklachten die weinig baat hadden bij bestaande behandelwijzen. MBSR is een groepstraining volgens vast protocol, gebaseerd op wetenschappelijke kennis uit de biologie en psychologie, en op eenvoudige meditatie- en yoga-oefeningen.

De training richt zich op het inzetten van de eigen kracht en open aandacht in het omgaan met stress, pijn en ziekte. Het programma bleek effectief voor mensen met stressgerelateerde klachten en klachten van pijn en vermoeidheid. Inmiddels is de effectiviteit van dit programma in talloze internationale onderzoeken wetenschappelijk bevestigd.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT, ofwel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie) is een variant van MBSR gericht op psychische en depressieve klachten. In 2000 ontwikkelden Zindel Segal, John Teasdale en Mark Williams een protocol voor mensen met een terugkerende depressieve stoornis, gebaseerd op MBSR met toevoegingen uit de cognitieve therapie. Deelnemers leren hierbij om negatieve gedachten en gevoelens te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in de geest. De MBCT-training is in meerdere wetenschappelijke onderzoeken effectief gebleken.

WAT LEVERT HET OP?

inzicht in jezelf

balans in je leven

waardering voor jezelf en anderen

evenwichtige communicatie

visie en doorzettingsvermogen

VERVOLGTRAININGEN

Compassietraining
Mindful Self-Compassion (MSC) is een wetenschappelijk onderbouwd 8-weeks trainingsprogramma van Kristin Neff en Christopher Germer, ontwikkeld om de vaardigheid van zelfcompassie te versterken. Het Engelstalige programma van Germer, Neff en Gilbert werd door Frits Koster en Erik van den Brink bewerkt tot de Nederlandse training Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL).
De training leert de deelnemers om met vriendelijkheid, zorg en begrip te kunnen reageren op moeilijke momenten in hun leven.
Meer over Compassie

 

Interpersoonlijke mindfulness
Bij de training Interpersoonlijke Mindfulness oefenen de deelnemers in het versterken van mindfulness in contact met anderen. Dit programma is zowel geworteld in een aandachtige levenswijze, als in de meest recente wetenschappelijke inzichten vanuit Westerse interpersoonlijke neurobiologie en sociale psychologie. Het is een verdieping van het werk van Jon Kabat-Zinn. De training is gebaseerd op de beoefening van Insight Dialogue.
Meer over Communicatie

jon kabat - Over Mindfulness

Jon Kabat-Zinn

Mark Williams - Over Mindfulness

Mark Williams

thich nhat hanh - Over Mindfulness

Thich Nhat Hanh

MINDFULNESS, MEDITATIE EN BOEDDHISME

De Mindfulness trainingen van Kabat-Zinn, Williams e.a. bieden een combinatie van westerse psychologie en oosterse technieken in een modern jasje. Meditatie in de vorm van concentratie op de ademhaling en lichaamsbewustzijn, wordt gecombineerd met zelfreflectie en psycho-educatie over de omgang met gedachten en emoties. Meditatie en yoga worden in een laagdrempelige en niet-zweverige vorm opgenomen in een wetenschappelijk onderbouwde training.

Hoewel er gebruik wordt gemaakt van waardevolle aspecten uit oude wijsheidstradities, zijn de trainingen niet religieus van aard. Mindfulness in de traditie van Jon Kabat-Zinn is een ‘seculiere meditatie-traditie‘, dat wil zeggen dat er geen religie of zingeving wordt opgedrongen of aangeboden.

Cursisten kunnen deelnemen aan stiltedagen en retraites. Dat kan door de natuur in te gaan, of plaatsvinden in een centrum of klooster. Dit al naar gelang de eigen voorkeur van de deelnemer. Deelname aan retraites is geen voorwaarde voor het volgen van Mindfulness trainingen. Creëren van ruimte voor stilte en bezinning is wel een belangrijk gegeven voor verstilling en bewust-zijn.

IK WIL OP DE HOOGTE BLIJVEN