VISIE

ZINVOL LEVEN

Een stabiel, zingevend en gelukkig leven ontstaat door een goeie mix tussen:

  • helder hoofd  (met ruimte voor analyse en intuïtie)
  • open hart (vreugde en compassie)
  • wakker lichaam  (vitaliteit, voluit leven)

Helder denken, kennis en analyse kunnen we combineren met intuïtie, wijsheid en ervaring. Al levend kunnen we het vermogen ontwikkelen om onszelf en onze omgeving 
vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Leren flexibeler om te gaan met tegenslag of afwijzing, met acceptatie en compassie voor ‘de menselijke maat’.

Vanuit heldere en open aanwezigheid, zijn we in staat om in het moment adequaat te handelen. Je leven vormgeven vanuit je kwaliteiten en natuurlijkheid geeft kracht en levensvreugde.

HEELHEID EN ONTWIKKELING

Begeleiding en training zijn gericht op gezondheid, welbevinden en ontwikkelings mogelijkheden van mensen in hun leven en werk. We gaan hierbij uit van een holistische, integratieve benadering, d.w.z. met aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van het leven.

Wat we ook ontdekken over onszelf, het gaat er uiteindelijk om hoe we dit in het dagelijks leven integreren en benutten. Bijvoorbeeld het risico aangaan om iets nieuws te doen – de brug bouwen terwijl je erop loopt. We ontwikkelen zelfvertrouwen door de ervaring dat we met het leven kunnen dealen en levensvreugde als we vanuit bezieling en kwaliteiten ons leven vorm geven.

BLOGS

Lees meer over visie en werkwijze in de blogs, bijvoorbeeld:

En toen kwam de dag waarop het risico om opgevouwen in de knop te blijven groter was dan het risico om te bloeien.

– Anais Nin

KENNIS MAKEN

Van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je krijgt dan alvast een beeld van hoe we werken en kan jouw situatie en motieven rustig toelichten.

OFFERTE

Wanneer werkgever of instantie een coachingstraject wil vergoeden, maken we na kennismaking een offerte op maat.
Vragen? Neem even contact op.

LIJKT HET JE WAT?